Utställningar | Mässor

Glaserat och Klart Glaserat och Klart Glaserat och Klart Galleri Lilla Uppåkra Galleri Lilla Uppåkra Galleri Lilla uppåkra 3-D plextiler Communication Sweden-Vietnam Galleri Moment
Communication Sweden-Vietnam

Communication Sweden-Vietnam

Nina Norre fick ett uppdrag av Comvic International AB att tillsammans med konstnär Lee Van Anh skapa ett tvillingverk som skulle presenteras på Vietnam Day, den 8 nov 2004, i Stockholms Stadshus. Verket skulle representera Sveriges och Vietnams goda relationer. Den ena halvan skulle ges till Sverige, den andra till Vietnam.